• نویسنده : خبرنگار: الهام خلجی
  • به گزارش پایگاه خبری رهرو نیوز،نظر به اینکه هیات نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهرستان شوشتر وی را در بررسی های داوطلبان شوراهای شهر رد صلاحیت و محمد باقری اعتراض خود را به هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور تقدیم و توسط این هیات با ابلاغ به فرمانداری تائید صلاحیت گردید.

    محمد باقری  در انتخابات خرداد ۱۴۰۰ شرکت نموده و جزء نفرات اصلی شورای اسلامی شهر سرداران انتخاب گردید و در تیر ماه ۱۴۰۰ طی نامه از هیات مرکزی درخواست ابطال آرای وی را داشتند که با شکایت و پیگیری مجدانه محمد باقری و با ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری، که در مهر ۱۴۰۰ منجر به رای دستور موقت و برگشت به شورا گردید و در آبان ۱۴۰۰ رای از شعبه‌ ۴۵بدوی دیوان عدالت اداری کشور صادر جهت ورود به شورا تائید گردید.

    گفتنی است: که این حکم شعبه بدوی در اسفند ۱۴۰۰مورد اعتراض نظارت مرکزی انتخابات کشور در شعبه تجدید نظر دیوان قرار گرفت. که در نهایت رای قطعی از طرف شعبه تجدید نظر به نفع محمد باقری عضو شورای اسلامی شهر سرداران صادر و ابلاغ گردید.

      • منبع خبر : به‌ گزارش پایگاه خبری رهرونیوز