• آتش نشان واژه ای به وسعت انسانیت، تفسیرگر ایثار و ترجمان از خودگذشتگی است.

    در پهنه بیکران هستی انسانهایی وجود دارند که با فدا کردن جان و آسایش خود، امنیت را به زندگی دیگران می بخشند. این انسان ها حماسه سازان عرصه انسانیت و رشادت هستند.  به منظور پاسداشت و تکریم این قشر عزیز هفتم مهرماه به عنوان روز آتش نشانی و ایمنی نامگذاری شده است تا گوشه ای از رشادت این فرشتگان بی نام و نشان به تصویر کشیده شده و در اذهان عمومی حک شود.

    تلاش شبانه روزی و خستگی ناپذیر این مجاهدان در حوادث مختلف بویژه حادثه متروپل آبادان حقیقتا برگ زرینی را در دفتر اقدامات شهرداری اهواز در این حادثه رقم زد که روایتی برای نسل های بعدی خواهد شد.

    اینجانب ضمن گرامیداشت هفتم مهرماه روز آتش نشان جا دارد از فداکاری آتش نشانان شهرداری اهواز و همه آتش نشانان کشورمان قدردانی نموده و زحمات آنان را ارج نهم.

     

       رضا امینی  شهردار اهواز