• آنچه امروز پتروشیمی مارون را به عنوان برندی برتر در زمره ی بزرگ ترین الفین های جهان، به رخ می کشد؛ بیش و پیش از آنکه مرهون سازه ها و تجهیزاتش باشد، مدیون ذهن های روشن، خردهای برتری جو، دستهای پر تلاش و گام های استوار سرمایه های بزرگ انسانیش می باشد؛ سرمایه های انسانی گرانبهایی که دشوارترین شرایط محیطی و خطرات جانی را به دل می خرند و پای کار پیشرفت و سربلندی ایران عزیز اسلامی، می مانند.

    قطعا مارون ۱۴۰۱؛ پایان راه نخواهد بود و به لطف خداوند مهربان و تلاش های بی وقفه ی شما همکاران عزیزم، گام های بسیار بزرگ و مترقی، پیش رو داریم که ان شاالله خورشید پتروشیمی مارون، درخشان تر از گذشته بر تارَک صنعت پتروشیمی ایران و جهان خواهد درخشید. ان شاالله

    امین امرائی – مدیرعامل پتروشیمی مارون