• برگزاری جام قهرمانان قرارگاه سری نصرت یادواره سرلشکر شهید علی هاشمی ، در بین چهار تیم در دبستان نبوت باغملک برگزار شد.