• مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل از اعلام سهمیه گاز مایع خانوارهای شهری و روستایی مرحله ۳۵، ویژه خرداد ماه سالجاری به میزان ۴۴ کیلوگرم برای هر خانوار خبر داد.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از تایماز نیوز، سید حجت مدنی مدیر منطقه ضمن اعلام خبر فوق افزود: سهمیه گاز مایع مرحله ۳۵ خانوارهای شهری و روستایی فاقد لوله کشی گاز طبیعی، ویژه خرداد ماه سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۴ کیلو گرم برای هر خانوار می باشد.

    وی افزود: سرپرست خانوار ها با مراجعه به عاملین توزیع می توانند سهمیه خود را که با زیرساخت بانکی و بصورت الکترونیکی می باشد، اخذ نمایند .

    قابل ذکر است که این سهمیه تا آخر خرداد ماه سال جاری اعتبار دارد .