• رهرو نیوز _خوزستان ،موسسه خیریه شهدای شمخانی با هدف ایجاد اشتغال زایی در روستاها اولین پروژه آب شیرین کن روستایی را در دامغه کوچک از توابع شهرستان اهواز افتتاح کرد .

    با حضور نمایندگان موسسه خیریه شهدای شمخانی، اعضای شورا و اهالی روستای دامغه کوچک اولین پروژه آب شیرین کن روستایی در روستای دامغه کوچک افتتاح شد.

    پیش از این اهالی روستای دامغه کوچک با جمعیت یک هزار نفر آب شیرین خود را از خودروهای حمل تانکر تهیه می کردند.

    گفتنی است به زودی چندین پروژه اشتغال زایی در قالب راه اندازی دستگاه های آب شیرین کن در روستاها اجرا خواهد شد.