• مدیر صنعت آبفا کلانشهر اهواز از تعمیر بیش از یک هزار مورد شکستگی شبکه و انشعابات آب در شهرستان های باوی و حمیدیه، در پنج ماهه نخست سال جاری خبر داد.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از روابط عمومی آبفا اهواز افشین حاتمی گفت:در راستای تولید و توزیع آب شرب پایدار در کلانشهر اهواز و سایر شهرستان های تابعه، تعداد یک هزار ٣۴٠ مورد شکستگی شبکه و انشعاب در دو شهرستان باوی و حمیدیه تعمیر شد.

    وی با بیان اینکه؛ تعداد ٨٨٠ مورد از این شکستگی ها مربوط به شهرستان‌ باوی و ۴۶٠ مورد مربوط شهرستان حمیدیه میباشد گفت: بصورت تجمیعی تعداد تعمیرات انجام شده بر روی شبکه توزیع و انشعابات آب در دو شهرستان ذکر شده به ترتیب ٩٢٢ و ۴١٨ مورد بوده است.

    مدیر صنعت آبفا کلانشهر اهواز در پایان یاد آور شد:تعمیر به موقع شکستگی ها از اهمیت بسیاری برخوردار است که از جمله آن ها می‌توان به پایداری آبرسانی و افزایش شاخص کمی و کیفی آب، اشاره کرد.

    گفتنی است:صنعت آب و فاضلاب کلانشهر اهواز به منظور مقابله با تنش آبی، اقدام به موقع و سریع در شناسایی و تعمیر شکستگی ها را در دستور کار خود قرار داده است.