• مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل گفت: هدف از این جلسه، شفاف سازی و مرور قوانین سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان غیر مستقیم و رسیدگی به اسناد پزشکی است.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل ازتایماز نیوز |و روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اردبیل، جلسه مشترک با حضور دکتر نسیمی دوست معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان اردبیل، روسا و مدیران بیمارستان های آموزشی و درمانی در سطح استان و برخی مسئولان ارشد ستاد دانشگاه با دکتر مهدی نیک سیرت مدیر درمان تامین اجتماعی استان اردبیل و معاونین مدیر درمان در خدمات درمانی، خرید راهبردی و اسناد پزشکی و پشتیبانی و توسعه مدیریت درمان در سالن ویدئو کنفرانس مدیریت درمان استان برگزار شد

    در این نشست دکتر نیک سیرت، هدف این جلسه را شفاف سازی و مرور قوانین سازمان تامین اجتماعی در حوزه درمان غیر مستقیم و رسیدگی به اسناد پزشکی عنوان کرد و از هم افزایی و تعاملات بیشتر با دانشگاه علوم پزشکی استان در راستای بهبود روند خدمات رسانی به بیمه شدگان محترم سازمان خبر داد

    در ادامه این جلسه سه ساعته معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان و هر یک از معاونین مدیر درمان تامین اجتماعی استان و همچنین روسا و مدیران بیمارستان های آموزشی و درمانی در سطح استان و سایر مسئولان به بیان دیدگاه ها و نظرات خود پرداختند

    در پایان این جلسه ، مدیر درمان تامین اجتماعی استان با اهدای گل و لوح سپاس از تلاش‌های ارزشمند مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان در ارائه خدمات درمانی به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی تجلیل و قدردانی بعمل آورد