• عضو شورای اسلامی شهر اهواز با اشاره به اینکه بررسی غیبت اعضای شورای شهر ایراد قانونی دارد، گفت: اگر قرار است غیبت‌ها رسیدگی شوند جلسات یک ماه گذشته نیز که برخی از اعضا حاضر نشدند در اولین جلسه پیش رو مطرح و بررسی شود.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از هشت امروز؛ عادل شیشه گری اظهار کرد: قبلاً در جلسات گذشته در خصوص غیبت اعضای شورای اسلامی شهر اهواز به صورت مکتوب به رئیس شورا نامه‌نگاری شد که بر اساس بندهای قانونی در قوانین و مقررات مربوط به شورای اسلامی شهرها برگزاری جلسات فوق‌العاده دارای ایراد است به همین در جلسات حاضر نشدیم.

    وی افزود: در قانون وجود دارد اگر اعضای شورای اسلامی شهر با عدم حضور خود باعث از رسمیت افتادن جلسات شود باید به مراجع ذی‌صلاح معرفی شود که این اقدام توسط هیئت رئیسه انجام شد و اعضا به هیئت حل اختلاف معرفی شدند اما در قانون علاوه بر جلسات رسمی شورای شهر جلسات کمیسیون‌ها را نیز مطرح شده است.

    عضو شورای اسلامی شهر توضیح داد: در جلسات گذشته مطرح شد که طی یک ماه گذشته به دلیل عدم حضور اعضا بیش از ده جلسه از کمیسیون تلفیق برای بررسی اصلاح و متمم بودجه به حد نصاب نرسید و رسمیت پیدا نکرد، علاوه بر آن بر اساس توافق هیئت رئیسه که جلسات به صبح و بعد از ظهر تشکیل می‌شد تا فشار کمتری وارد شد اما به علت عدم حضور بعضی از اعضا هر روز از صبح تا شب در شورای برای بررسی بودجه سال آینده حاضر می‌شدیم.

    وی تاکید کرد: اگر قرار است غیبت‌ها رسیدگی شوند جلسات یک ماه گذشته نیز که برخی از اعضا حاضر نشدند در اولین جلسه پیش رو مطرح و بررسی شود.