• آزادی در غرب به فرموده شهید مطهری (ره) فقط در آزادی اجتماعی محدود شده و آزادی اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که در ذیل آزادی معنوی باشد و انسان را رشد دهد. اما آنها معنویت را نیز دستکاری کردند چون این معنویت معنویتی نیست که انسان را به توحید ناب برساند و انسان را علیه ظلم و استبداد بشوراند.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از ترشیز خوان؛ آن چیزی که در غرب با آن همه تبلیغات در مورد آزادی وجود دارد دقیقاً سلب آزادی است. زیرا مفهوم آزادی با دیدگاه غربی، انسان را حیوان می‌کند و آن را به شهوات و دنیا می‌چسباند و مبنا را در آزادی اجتماعی، شهوت و منفعت طلبی قرار می‌دهد. این آزادی نیست بلکه انحطاط بشر از مسیر کمال و سعادت ابدی است.

    غرب می‌خواهد خودش را در آزادی و عدالت سرآمد همه جوامع بشری معرفی کند. آن چیزی که تحت عنوان لیبرالیسم در اروپای امروز وجود دارد بزرگترین ظلمی است که این طبقه اجتماعی در حق انسان‌ها انجام داده است زیرا آزادی را از مسیر درستش منحرف کرده و حق واقعی انتخاب را از انسان‌ها سلب کرده است.

    به فرموده شهید مطهری آزادی در غرب فقط در آزادی اجتماعی محدود شده و آزادی اجتماعی زمانی رخ می‌دهد که در ذیل آزادی معنوی باشد و انسان را رشد دهد. اما آنها معنویت را نیز دستکاری کردند چون این معنویت معنویتی نیست که انسان را به توحید ناب برساند و انسان را علیه ظلم و استبداد بشوراند.

    امام خمینی فرمودند: «آزادی اساسی آزادی سیاسی است چرا که تمام اسلام سیاست است.» انقلاب اسلامی ایران و تجربه بیش از ۴۰ سال حکومت اسلامی نشان می‌دهد که معنای آزادی در ایران متفاوت است. مردم به معنای دقیق کلمه به استقلال رسیدند یعنی توانستند قدرت و فکر خودشان را علی رغم تمایل دشمن در جهت مخالف با او به کار بگیرند و این یعنی آزادی.

    • نویسنده : طیبه خسروشاهی