• وبینار آموزشی و تخصصی تکنیک های مطالعه موثر و مفید
  به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از  تایماز نیوز| زمان: سه شنبه ۲۳ آبانماه ۱۴۰۲

  ▫️ از ساعت ۱۴ الی ۱۶

  ▫️لینک برگزاری👇
  https:/www.roytab.ir/ketabkhan

  ▫️با ارائه: دکتر لیلا محمدپور
  ▫️دکترای کتابداری

  ▫️ثبت نام: ارسال نام و کدملی👇
  ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۱۶۲