• خدا را شاکریم که پس از سالیان متمادی و تلاش و پیگیری‌های مستمر تمام دست‌اندرکاران و مسئولان، بیمارستان هیئت امنایی میلاد( امیرکبیر سابق) به چرخه مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان پیوست و در اختیار صاحبان اصلی خود یعنی بازنشستگان معزز تامین اجتماعی استان قرار گرفت و مالکیت صدرصد آن به سازمان تامین اجتماعی استان واگذار شد.

    در همین خصوص لازم می‌دانیم از تلاش‌های مستمر و بی‌وقفه تمامی مسئولانی که به هر نوع پیگیر فرایند بازگشت این بیمارستان بوده‌اند بویژه مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی ومعاونین درمان سازمان، نمایندگان محترم استان خوزستان در مجلس شورای اسلامی به خصوص نمایندگان محترم اهواز حمیدیه، کارون و باوی در مجلس شورای اسلامی، مدیران محترم سابق و فعلی سازمان تامین اجتماعی استان خوزستان ، مدیران محترم سابق و فعلی درمان تامین اجتماعی استان و آقایان مهندس محمد اسدی رئیس محترم کانون عالی کشور و مهندس علی اصغر بیات عضو محترم هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و دبیر کانون عالی کشور که تلاش مضاعفی برای بازگشت این مرکز درمانی به چرخه بیمارستان‌های ملکی سازمان تامین اجتماعی درهئیت امنای سازمان داشتند همچنین هم افزایی وتلاش رئیس محترم هیئت مدیره کانون بازنشستگان کلانشهر اهواز حمیدیه کارون، اعضای محترم هیئت مدیره و بازرسین کانون بازنشستگان تامین اجتماعی استان خوزستان صمیمانه مراتب تقدیر و تشکر خود را اعلام داشته، توفیق روزافزون همگان را از خداوند متعال خواهانم و شک ندارم که دعای خیر همه مراجعین و بیماران این مرکز پشتوانه سلامت این عزیزان خواهد بود.

     

    عبدالحمید عبائی حسنی رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی استان خوزستان و بازرس کانون عالی کشور