• در متن این پیام آمده است:

  دوازدهم آذر روز جهانی معلولین نامیده شده و در این روز لازم است برای تعمیم شناخت جوامع و اقشار مردم از نیازها و فعالیت های معلولین و نیز آشنا شدن خود معلولین نسبت به حقوق مادی و معنوی خودشان و ارائه راهکار برای رفع موانع و آسیب ها یشان تلاش شود.
  در سیره معصومین علیهم السلام به موارد بسیاری از برخورد آن بزرگواران با افرادی که دچار معلولیت‌های جسمی بودند برخورد می کنیم، آن بزرگواران هرگز فردی را که از یک ناحیه دچار معلولیت بوده را ناتوان نمی شمردند و آنان را تشویق می کردند از سایر توانایی هایشان استفاده کنند.
  در بین اصحاب و شاگردان معصومین (علیهم السلام) افرادی یافت می شوند که دچار معلولیت بودند (مثل ابابصیر شاگرد امام محمد باقر (علیه السلام) اما هرگز آن معلولیت آنان را از حضور مفید و موثر در جامعه باز نداشته است.
  رفتار کرامت آمیز و تشویق ها و راهنمایی های معصومین(علیهم السلام) برای جلوگیری از گوشه نشینی معلولین و تلاش در جهت به فعلیت در آوردن سایر توانایی ها و استعدادهای ایشان و استفاده از ابزار مناسب برای جبران ضعف در یک معلولیت خاص برای ما درس بزرگی است.
  معلولان غالبا از استعدادها و توانایی‌های خارق العاده ای برخوردار می باشند. درست است در بعد جسمانی، دچار ضعف می باشند ولی در ابعاد دیگر قوت هایی دارند که جبران کننده آن بعد است و لازم است معلولان از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خود آگاه باشند تا بتوانند در چرخه توسعه و فعالیت های مدنی شرکت کنند و از آن بهره ببرند.

  اینجانب سالروز ۱۲ آذر روز جهانی معلولان را به معلولان توانمند ایران اسلامی و خوزستانی های عزیز به خصوص معلولان به یادگار مانده از دوران حماسه و ایثار که شهدای زنده و سند افتخار این مملکت اند، تبریک گفته و امیدواریم که همه متولیان خدمت به این جامعه بتوانند بهترین تکریم و توجهات را به این عزیزان ارائه دهند.