• شرکت لوله سازی اهواز و شرکت نفت و گاز اروندان در دومین روز از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز، امروز ۲۵ دی ماه و در دومین روز از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، شرکت لوله سازی اهواز و شرکت نفت و گاز اروندان جنوب تفاهم نامه ای برای ساخت و خرید لوله های جریانی بدون درز ۶ اینچ امضا کردند.

    این تفاهم نامه به امضای هوشنگ احمدی مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز و عبدالله عذاری اهوازی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان رسید.

    امضای این تفاهم نامه در جهت پویایی و شکوفایی صنایع استان و استفاده از توان داخلی و بومی سازی قطعات به امضا رسیده است.