• نویسنده : خبرنگار: الهام خلجی
  • به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز،چهارشنبه ۲۰ دی ماه ۱۴۰۲ جلسه مدیران و راهبران آموزشی مقطع ابتدایی شوشتر در محل سالن شهید عابدی پور مجموعه آموزش و پرورش با حضور کارکنان ستادی، راهبران آموزشی و مدیران خانم و آقا این شهرستان برگزار گردید.

    منجزی معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش شوشتر در این دیدار ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت های مدیران مدارس مقطع ابتدایی،افزود: با توجه به شروع بازدید های استانی، انجام کلیه طرح ها آموزشی و پرورشی در مدارس و رعایت تمام شاخص ها مورد ارزیابی مورد تاکید است و لازم است مدیران آمادگی کامل در جهت حضور بازرسان استانی را داشته باشند.

    وی در ادامه ، با توجه به دور گذشته بازدید ها از مدارس مقطع ابتدایی، افزود: بازدید های صورت گرفته از سطح مدارس شهرستان مورد رضایت کلی بازرسان استانی قرار گرفت ؛ که نوید بخش افزایش کیفیت آموزشی در سطح مدارس شهرستان است.

    منجزی در پایان ، افزود: طرح جهش یک طرح هدفمند در راستای افزایش کیفیت آموزشی در حال اجرا است و مدیران مدارس باید براساس فرمت جدید آن نسبت به تکمیل و تدوین برنامه عملیاتی مدارس،اهتمام ورزند.

      • منبع خبر : به‌ گزارش پایگاه خبری رهرونیوز