• امروز ۲۵ دی ماه و در دومین روز از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، شرکت لوله سازی اهواز و پارک علم و فناوری خوزستان تفاهم نامه ای برای همکاری های مشترک امضا کردند.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز، موضوع تفاهم نامه همکاری منعقد شده همکاری نظام یافته جهت انجام تحقیقات کاربردی و توسعه فناوری در تمام حوزه های مرتبط و همچنین بهره مندی از منابع فنی علمی آزمایشگاهی و نیروی انسانی متخصص است.

    هدف از این تفاهم نامه گسترش همکاری های پژوهشی و فناوری و ایجاد ارتباط موثر در زمینه های تحقیقاتی و مشاوره ای و استفاده از ظرفیت های قانونی جهت توسعه فناوری بین شرکت لوله سازی اهواز و پارک علم و فناوری خوزستان است.

    این تفاهم نامه به امضای هوشنگ احمدی مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز و محمد راضی جلالی رییس پارکعلم و فناوری خوزستان رسید.

    امضای این تفاهم نامه در جهت پویایی و شکوفایی صنایع استان و استفاده از توان داخلی و بومی سازی قطعات به امضا رسیده است.