• در حاشیه دومین روز از چهاردهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت نفت خوزستان، دو تفاهم نامه همکاری و یک توافق نامه همکاری در غرفه شرکت ملی نفت ایران امضا شد.

    به گزارش پایگاه خبری رهرونیوز و به نقل از روابط عمومی شرکت نفت و گاز اروندان، تفاهم نامه همکاری شرکت نفت و گاز اروندان و شرکت لوله سازی اهواز با موضوع ایجاد و گسترش زمینه های همکاری تضمین خرید و تأمین لوله های مورد نیاز جریانی، ایجاد بستر مناسب جهت استفاده از ظرفیت های طرفین در قالب خدمات مشترک فنی در خصوص خرید لوله های مورد نیاز جریانی ۶ اینچ، به امضای مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل این شرکت و هوشنگ احمدی سرصحرا مدیرعامل شرکت لوله سازی اهواز رسید.

    همچنین شرکت نفت و گاز اروندان به‌منظور ایجاد و گسترش زمینه‌های همکاری علمی، آموزشی و پژوهشی خود با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، تفاهم نامه همکاری دیگری با این مجموعه منعقد کرد که به امضای مدیرعامل این شرکت و دکتر جمال فیاضی رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان رسید.

    گفتنی است توافق نامه به امضا رسیده نیز با شرکت توسعه پتروایران در راستای استفاده از خدمات فنی مهندسی ساخت تامین کالا راه اندازی و راهبری و سایر خدمات تخصصی و دانش بنیان در راستای ازدیاد برداشت چاه های کم بازده است.